PENGUMUMAN

1 2
  • KEMASKINI STATUS PEKERJAAN BAGI PESERTA PROGRAM SL1M

    Sekretariat Skim Latihan 1Malaysia (SL1M), UPE, JPM sedang mengemaskini status pekerjaan graduan Ijazah Sarjana Muda dan ke atas bagi menyuaipadankan sesi temuduga dengan syarikat di bawah SL1M untuk mengisi jawatan di syarikat-syarikat mereka. Oleh yang demikian, pihak SL1M memerlukan maklumat terkini graduan untuk proses temuduga selanjutnya. Sila penuhkan butiran yang diperlukan di dalam Borang Status Pekerjaan Peserta SL1M sebelum 1 Jun 2014 di URL http://goo.gl/dSHzyD.

    Graduan akan dianggap sudah bekerjaya jika tidak memberi sebarang maklumbalas selepas tempoh tersebut. Untuk pertanyaan lanjut sila hubungi Sekretariat SL1M di 03-8872 5337/5291.
  • PENGEMASKINIAN GARIS PANDUAN PEROLEHAN HARTANAH, UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI (BERKUAT KUASA MULAI 1 MAC 2014)

    Dimaklumkan bahawa Garis Panduan Perolehan Hartanah, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri telah dikemas kini bagi menguatkuasakan had nilai minimum RM1 juta bagi perolehan hartanah oleh kepentingan asing selaras dengan pengumuman Bajet 2014. Garis Panduan yang terkini akan berkuat kuasa mulai 1 Mac 2014. Anda boleh memuat turun Garis Panduan yang terkini di sini.

 

   PETIKAN EKONOMI

Pertumbuhan Tahunan,
% (sekiranya tidak dinyatakan)
2011 2012 2013 2014
Keluaran Dalam Negeri Kasar Sebenar (KDNK) 5.2 5.6 4.7 6.21
Kadar Pengangguran, % 3.1 3.0 3.1 3.02
BOP Baki Akaun Semasa, % ke atas PNK 11.9 6.3 3.9  7.91
Eksport Dagangan 9.2 0.7 2.4 18.93
Import Dagangan 8.5 5.8 7.0 5.03
Indeks Harga Pengguna 3.2 1.6 2.1 3.24
Rizab Antarabangsa BNM, RM billion 423.3 427.2 441.9 427.65
Nota: 1 Suku Pertama 2014  2 Mac 2014
         3 April 2014  4 Mei 2014
         5 Pada 13 Jun 2014  
   
Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia dan BNM
 
STATISTIK SISTEM ATAS TALIAN
(JULAI 2014)

 
  Sistem %
Hit
  Sistem Pemantauan Inisiatif (SPI)
70 64
 

oriDB

8 7
  Cadangan, Aduan & Maklumbalas
User Rate Us Survey
22 20

  Bulan Sebelumnya »
 
 
 

Poll UNDIAN
Helpdesk projek pembangunan HELPDESK PROJEK PEMBANGUNAN
FMS SISTEM CADANGAN, ADUAN & MAKLUMBALAS
Penerbitan terkini PENERBITAN TERKINI
SL1M SKIM LATIHAN 1MALAYSIA
Pencapaian piagam pelanggan PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
Tender dan sebutharga TENDER & SEBUTHARGA
Media Gallery GALERI MEDIA

 

Petunjuk Ekonomi Terkini
icon bulletPetunjuk Penggunaan
icon bulletPetunjuk Pelaburan
icon bulletPetunjuk Pengeluaran
icon bulletSektor Luaran
[ lagi ]  
Pendapatan & Kemiskinan Isi Rumah
icon bullet Statistik Siri Masa Pengagihan Pendapatan dan Kemiskinan, 1970-2012
icon bullet Risalah 'Perangkaan Pendapatan & Kemiskinan Isi Rumah Sepintas Lalu, 2009 & 2012
          Jaringan Keselamatan Sosial
          icon bulletE-Kasih
  icon bulletJabatan Kebajikan Masyarakat
 
          Penerbitan Statistik Ekonomi Secara Berkala
          icon bullet Populasi & Tenaga Buruh
          icon bullet Akaun Negara
          icon bullet Statistik Produk Pertanian Utama
          icon bullet Petunjuk Pengeluaran Industri                     [ lagi ]
         
          Perangkaan Ekonomi Malaysia
          icon bullet Perangkaan Ekonomi Malaysia 2012           [ lagi ]