Saringan :
 
Nama Jawatan Emel
No. Telefon / Faks
Dato' Noriyah Ahmad Ketua Pengarah noriyaha@epu.gov.my
03-88725432 /
03-88883755
Datuk Dr. Muzahet Masruri Timbalan Ketua Pengarah I muzahet@epu.gov.my
03-88725439 /
03-88883758
Dato' Mat Noor Nawi Timbalan Ketua Pengarah II matnoor@epu.gov.my
03-88725443 /
03-88883762
Dato' Dr. K. Govindan Timbalan Ketua Pengarah III govin@epu.gov.my
03-88725377 /
03-88882902
Kosong Ketua (Institut Pembangunan Malaysia)  @epu.gov.my
03-88725265 /
03-88883961
Hasan Ismail Pengarah (Pertanian) hasan@epu.gov.my
03-88725595 /
03-88883698
Noor Zaidah Dahalan Pengarah (Bajet Pembangunan) zaidah@epu.gov.my
03-88725446 /
03-88883768
Dr.Chua Hong Teck (Perkhidmatan Sosial) chuahongteck@epu.gov.my
03-88725574 /
03-88883689
Datuk Abdul Rahman Sulaiman Pengarah (Komunikasi) ares@epu.gov.my
03-88725256/
03-88883968
Yogeesvaran a/l Kumaraguru Pengarah (Industri Perkhidmatan) yogees@epu.gov.my
03-88725478/
03-88895799
Kosong Pengarah (Infrastruktur & Kemudahan Awam) himmat@epu.gov.my
03-88725519/
03-88883616
Ab. Alim Zakariah Pengarah (Keselamatan & Ketenteraman Awam) alim@epu.gov.my
03-88725550 /
03-8894533
Norani Ibrahim Pengarah (Khidmat Korporat & Antarabangsa) norani@epu.gov.my
03-88723334 /
03-88883876
Azizah Hamzah Pengarah (K-Ekonomi) azizah@epu.gov.my
03-88723312 /
03-88891169
Liew Siew Lee Pengarah (Industri Pembuatan, Sains & Teknologi) liew@epu.gov.my
03-88725497 /
03-88883644
Kamarul Ariffin bin Ujang Pengarah (Pengagihan) kamarul@epu.gov.my
03-88725338 /
03-88882790
Nik Azman Nik Abdul Majid Pengarah (Makro Ekonomi) nikazman@epu.gov.my
03-88723246/
03-88883798
Dr. Rosli Mohamed Pengarah (Tenaga) rmohamed@epu.gov.my
03-88725855 /
03-88883667
Azhar Noraini Pengarah (Alam Sekitar & Sumber Asli) azhar_noraini@epu.gov.my
03-88723230 /
03-88884323
Razali Che Mat Pengarah (Pembangunan Wilayah) razalicm@epu.gov.my
03-88723210 /
03-88883833
Dr. Mohd Gazali bin Abas Pengarah (Pembangunan Modal Insan) gazali@epu.gov.my
03-88725311 /
03-88883857
Nor Hasniah Ab. Razak Peguam Kanan Persekutuan (Khidmat Undang-Undang) hasniah@epu.gov.my
03-88725571 /
03-88883758
Datin Ir. Hjh. Mariyam Ismail Pengarah (Standard & Kos) mariyam@epu.gov.my
03-88725821 /
03-88883637
Dato' Dr. K. Govindan Pengarah (Sekretariat Majlis Ekonomi) govin@epu.gov.my
03-88725377 /
03-88882902
Dr. Mohd Isa Hussain Team Leader (National Land Public Transport Commission Interim Team (SPAD) drisa@epu.gov.my 03-88725980 03-88725980 /
03-88883718 03-88883718

[ Atas ]

divider

NOTA :
Sukacita dimaklumkan bahawa Unit Penswastaan dan PFI kini dikenali sebagai Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS) . UKAS kini beroperasi di alamat seperti berikut :
Ketua Pengarah
Unit Kerjasama Awam Swasta
Aras 14, Blok Menara
Lot 2G6, Presint 2
No. 18, Persiaran Perdana
62652 Putrajaya
Tel : 03-8880 5800
Faks : 03-8880 5810

 

Tarikh Akhir Kemaskini : Khamis, 31 Disember 2009