Forum Forum

« Back to Ekonomi/Economy

Rancangan Malaysia Kesepuluh : Merealisasikan sasaran kerajaan dalam...

Combination View Flat View Tree View
Threads [ Previous | Next ]
Adakah anda merasakan Rancangan Malaysia Kesepuluh mampu merealisasikan sasaran kerajaan dalam menjana pendapatan dan ekonomi negara? Do you feel that the Tenth Malaysia Plan able to realize the government’s target in generating national income and economy?
RE: Rancangan Malaysia Kesepuluh : Merealisasikan sasaran kerajaan dalam...
digital signage cloud-based solution
Answer
9/16/15 2:23 PM as a reply to Administrator EPU.
Saya percaya pihak kerajaan sentiasa berusaha untuk menjana ekonomi negara sebaik yang mungkin dengan pelbagai program dan initiatif.

Sebagai contoh, syarikat kami adalah ahli sah program MSC Malaysia Cloud Initiative (MMCI) yang telah diluluskan oleh MDEC. Sebagai ISV (Integrated Service Vendor), kami menawarkan perkhidmatan Digital Signage untuk syarikat awam dan badan-badan kerajaan dengan menggunakan platform cloud untuk mereka bentuk dan menguruskan paparan LED TV atau dikenali sebagai Digital Signage.

Kami juga ingin menjalinkan kolaborasi atau kerjasama dengan mana-mana syarikat awam yang ingin menawarkan perkhidmatan cloud-based untuk Digital Signage. Kami menyediakan perisian cloud dan hardware dengan memberikan discount harge reseller. Latihan akan diberikan kepada mana-mana syarikat yang terpilih. Perkhidmatan ini adalah sebagai menyahut saranan MDEC untuk menggunapakai perkhidmatan cloud dengan lebih banyak lagi dan menjana ekonomi negara.

Maklumat lanjut boleh layari website rasmi www.cloudsignage.my