PENGUMUMAN

1 2
 • LAMAN WEB SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION (SCP)

  Laman web Sustainable Consumption and Production (SCP) adalah merupakan laman web rasmi untuk berita dan maklumat berkenaan SCP di Malaysia. SCP Malaysia dibiayai oleh Kesatuan Eropah dan titik fokal adalah Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (UPE, JPM). Laman web ini akan dapat memberi satu pemahaman yang menyeluruh berkenaan corak penggunaan dan pengeluaran mampan yang akan dapat meningkatkan kualiti hidup anda. Klik di sini

   

 • GARIS PANDUAN PENYEDIAAN RANCANGAN MALAYSIA KESEBELAS, 2016-2020

  Memaklumkan prospek ekonomi dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesebelas, 2016-2020 (RMKe-11)

  Menggariskan teras strategik RMKe-11 ke arah mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020

  Klik di sini - Garis Panduan Penyediaan RMKe-11

  Klik di sini - Slaid Pembentangan Garis Panduan Penyediaan RMKe-11

 

   PETIKAN EKONOMI

Pertumbuhan Tahunan,
% (sekiranya tidak dinyatakan)
2012 2013 2014 2015
Keluaran Dalam Negeri Kasar Sebenar (KDNK) 5.5 4.7 6.0 5.61
Kadar Pengangguran, % 3.0 3.1 2.9 3.02
BOP Baki Akaun Semasa, % ke atas PNK 5.7 3.6 4.4  3.71
Eksport Dagangan 0.7 2.4 6.4 -4.73
Import Dagangan 5.7 7.0 5.3 -2.83
Indeks Harga Pengguna 1.6 2.1 3.2 2.14
Rizab Antarabangsa BNM, RM billion (bersih) 427.3 442.0 405.5 390.25
Nota: Suku Pertama 2015 2 April 2015 3 Jan -Mei 2015  4 Mei 2015 Pada 15 Jun 2015
       
 
Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia dan BNM
 
STATISTIK SISTEM ATAS TALIAN
(JUN 2015)

 
  Sistem %
Hit
  Sistem Pemantauan Inisiatif (SPI)
User Rate Us Survey
45 9
 

oriDB

40 8
  Cadangan, Aduan & Maklumbalas
15 3

 
Bulan Sebelumnya »

 

Carian 1Akses CARIAN 1AKSES
Helpdesk projek pembangunan HELPDESK PROJEK PEMBANGUNAN
FMS SISTEM CADANGAN, ADUAN & MAKLUMBALAS
Poll UNDIAN
SL1M SKIM LATIHAN 1MALAYSIA
Pencapaian piagam pelanggan PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
Tender dan sebutharga TENDER & SEBUTHARGA
Media Gallery GALERI MEDIA

 

Petunjuk Ekonomi Terkini
icon bulletPetunjuk Penggunaan
icon bulletPetunjuk Pelaburan
icon bulletPetunjuk Pengeluaran
icon bulletSektor Luaran
[ lagi ]  
Pendapatan & Kemiskinan Isi Rumah
icon bullet Statistik Siri Masa Pengagihan Pendapatan dan Kemiskinan, 1970-2012
icon bullet Risalah 'Perangkaan Pendapatan & Kemiskinan Isi Rumah Sepintas Lalu, 2009 & 2012
          Jaringan Keselamatan Sosial
          icon bulletE-Kasih
  icon bulletJabatan Kebajikan Masyarakat
 
          Penerbitan Statistik Ekonomi Secara Berkala
          icon bullet Populasi & Tenaga Buruh
          icon bullet Akaun Negara
          icon bullet Statistik Produk Pertanian Utama
          icon bullet Petunjuk Pengeluaran Industri                     [ lagi ]
         
          Perangkaan Ekonomi Malaysia
          icon bullet Perangkaan Ekonomi Malaysia 2013           [ lagi ]