PENGUMUMAN

1

   PETIKAN EKONOMI

Pertumbuhan Tahunan,
% (sekiranya tidak dinyatakan)
2014 2015 2016
Keluaran Dalam Negeri Kasar Sebenar (KDNK) 6.0 5.0 4.21
Kadar Pengangguran, % 2.9 3.1 3.52
BOP Baki Akaun Semasa, % ke atas PNK 4.4  3.0 1.81
Eksport Dagangan 6.4 1.9 -0.93
Import Dagangan 5.3 0.4 3.13
Indeks Harga Pengguna 3.2 2.1 2.03
Rizab Antarabangsa BNM, RM billion (bersih) 405.5 409.1 390.44
Nota: Suku ke-1 2016 2  Apr 2016 3 Mei 2016 4 Pada 30 Jun 2016
       
 
Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia dan BNM
 
STATISTIK SISTEM ATAS TALIAN
(FEB 2016)

 
  Sistem %
Hit
  Sistem Pemantauan Inisiatif (SPI)
User Rate Us Survey
85 22
 

oriDB

12 3
  Cadangan, Aduan & Maklumbalas
3 1

 
Bulan Sebelumnya »

 

 

Carian 1Akses CARIAN 1AKSES
Helpdesk projek pembangunan HELPDESK PROJEK PEMBANGUNAN
FMS SISTEM CADANGAN, ADUAN & MAKLUMBALAS
Poll UNDIAN
SL1M SKIM LATIHAN 1MALAYSIA
Pencapaian piagam pelanggan PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
Tender dan sebutharga TENDER & SEBUTHARGA
Media Gallery GALERI MEDIA

 

Petunjuk Ekonomi Terkini
icon bulletPetunjuk Penggunaan
icon bulletPetunjuk Pelaburan
icon bulletPetunjuk Pengeluaran
icon bulletSektor Luaran
[ lagi ]  
Pendapatan & Kemiskinan Isi Rumah
icon bullet Statistik Siri Masa Pengagihan Pendapatan dan Kemiskinan, 1970-2014
icon bullet Risalah 'Perangkaan Pendapatan & Kemiskinan Isi Rumah Sepintas Lalu, 2012 & 2014
          Jaringan Keselamatan Sosial
          icon bulletE-Kasih
  icon bulletJabatan Kebajikan Masyarakat
 
          Penerbitan Statistik Ekonomi Secara Berkala
          icon bullet Populasi & Tenaga Buruh
          icon bullet Akaun Negara
          icon bullet Statistik Produk Pertanian Utama
          icon bullet Petunjuk Pengeluaran Industri                     [ lagi ]
         
          Perangkaan Ekonomi Malaysia
          icon bullet Perangkaan Ekonomi Malaysia 2015           [ lagi ]