PENGUMUMAN

1 2 3 4

 

   PETIKAN EKONOMI

Pertumbuhan Tahunan,
% (sekiranya tidak dinyatakan)
2014 2015 2016
Keluaran Dalam Negeri Kasar Sebenar (KDNK) 6.0 5.0 4.51
Kadar Pengangguran, % 2.9 3.3 3.42
BOP Baki Akaun Semasa, % ke atas PNK 4.4  3.0 4.01
Eksport Dagangan 6.4 1.9 6.73
Import Dagangan 5.3 0.4 1.63
Indeks Harga Pengguna 3.2 2.1 4.23
Rizab Antarabangsa BNM, RM billion (bersih) 405.5 410.1 381.64
Nota: Suku ke-4 2015 2  Jan 2016 3 Feb 2016 4 Pada 31 Mac 2016
       
 
Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia dan BNM
 
STATISTIK SISTEM ATAS TALIAN
(FEB 2016)

 
  Sistem %
Hit
  Sistem Pemantauan Inisiatif (SPI)
User Rate Us Survey
85 22
 

oriDB

12 3
  Cadangan, Aduan & Maklumbalas
3 1

 
Bulan Sebelumnya »

 

 

Carian 1Akses CARIAN 1AKSES
Helpdesk projek pembangunan HELPDESK PROJEK PEMBANGUNAN
FMS SISTEM CADANGAN, ADUAN & MAKLUMBALAS
Poll UNDIAN
SL1M SKIM LATIHAN 1MALAYSIA
Pencapaian piagam pelanggan PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
Tender dan sebutharga TENDER & SEBUTHARGA
Media Gallery GALERI MEDIA

 

Petunjuk Ekonomi Terkini
icon bulletPetunjuk Penggunaan
icon bulletPetunjuk Pelaburan
icon bulletPetunjuk Pengeluaran
icon bulletSektor Luaran
[ lagi ]  
Pendapatan & Kemiskinan Isi Rumah
icon bullet Statistik Siri Masa Pengagihan Pendapatan dan Kemiskinan, 1970-2014
icon bullet Risalah 'Perangkaan Pendapatan & Kemiskinan Isi Rumah Sepintas Lalu, 2012 & 2014
          Jaringan Keselamatan Sosial
          icon bulletE-Kasih
  icon bulletJabatan Kebajikan Masyarakat
 
          Penerbitan Statistik Ekonomi Secara Berkala
          icon bullet Populasi & Tenaga Buruh
          icon bullet Akaun Negara
          icon bullet Statistik Produk Pertanian Utama
          icon bullet Petunjuk Pengeluaran Industri                     [ lagi ]
         
          Perangkaan Ekonomi Malaysia
          icon bullet Perangkaan Ekonomi Malaysia 2015           [ lagi ]