Infrastruktur & Kemudahan Awam Infrastruktur & Kemudahan Awam

. Strategi Pembangunan Infrastruktur dan Utiliti

 • Menekankan perancangan bersepadu jangka panjang dan perlaksanaan projek-projek yang tersusun.
 • Menyediakan kemudahan infrastruktur dan kemudahan lain yang komprehensif.
 • Menggalakkan multimodalisma.
 • Menggalakkan penggunaan pengangkutan awam dan sistem pengangkutan bijak untuk mengurangkan kesesakan.
 • Meningkatkan kecekapan, produktiviti dan kebolehpercayaan terhadap perkhidmatan.
 • Memastikan ketersediaan kemudahan infrastruktur dan perkhidmatan pada kos yang munasabah.

.

. Infrastruktur dan Kemudahan Terdiri dari Sub-Sektor Seperti Berikut:

 • Jalan & Jambatan
 • Pengangkutan Bandar & Rel
 • Pelabuhan
 • Lapangan Terbang
 • Komunikasi
 • Air & Pembetungan

.

. Peruntukan untuk Infrastruktur dan Utiliti , 2001-2005 (RM Juta)

 

 

RMK7

RMK8 (Semakan)

Sektor

Peruntukan

Perbelanjaan

Peruntukan

Pengangkutan

20,913.1

20,484.2

33,553.5

Jalan-jalan1

12,429.9

12,269.5

18,614.5

Pengangkutan Bandar

404.2

404.0

930.8

Rel

5,450.3

5,450.3

6,101.4

Pelabuhan

1,157.4

1,089.2

3,040.6

Lapangan Terbang

1,471.3

1,271.2

4,866.5

Utiliti

3,445.3

3,048.0

6,476.1

Bekalan Air

2,776.8

2,382.7

4,810.0

Pembetungan

668.5

665.3

1,666.1

Komunikasi

51.0

39.6

414.1

Komunikasi

10.2

4.1

326.2

Perkhidmatan Meteorologi

40.8

35.5

87.9

Jumlah

24,409.4

23,571.8

40,444

Nota : 1 Tidak termasuk jalan-jalan setempat di kawasan pembangunan daerah, sesetengah pihak berkuasa tempatan, dan jalan-jalan untuk kegunaan pertanian

 

Mukasurat: 1  2  3