-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

MPB
RMK11
Data Ekonomi
Pertumbuhan Tahunan,
% (sekiranya tidak dinyatakan)
2015 2016 2017
Keluaran Dalam Negeri Kasar Sebenar (KDNK) 5.0 4.2 5.6 1
Kadar Pengangguran, % 3.1 3.4 3.4 2
BOP Baki Akaun Semasa, % ke atas PNK 3.1 2.4 1.7 1
Eksport Dagangan 1.6 1.1 32.5 3
Import Dagangan 0.4 1.9 30.4 3
Indeks Harga Pengguna 2.1 2.1 3.9 3
Rizab Antarabangsa BNM, RM billion (bersih) 409.1 423.9 424.8 4
Nota : 1S1 2017  2Apr 2017  3Mei 2017  4Pada 30 Jun 2017

Keluaran Data Mingguan -Terkini (31 Julai - 04 Ogos 2017) | Arkib
PAUTAN AGENSI


        1akses    scpmalaysia    help    HRMIS     bajet