-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

Sukacita dimaklumkan bahawa YBhg. Dato' Nik Azman bin Nik Abdul Majid dilantik sebagai Ketua Pengarah, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri mulai 07 Jun 2017.

Tahun: