-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

Selamat Datang ke Laman Web Unit Perancang Ekonomi
Unit Perancang Ekonomi telah dipertanggungjawabkan bagi menyediakan rancangan pembangunan negara untuk jangkamasa sederhana dan panjang. Kami memberikan khidmat nasihat kepada Kerajaan mengenai isu-isu ekonomi. Laman web kami meliputi keseluruhan aktiviti UPE termasuk dokumen yang berkepentingan awam.

Saya berharap maklumat yang dipaparkan oleh Laman web UPE ini bermanfaat untuk memahami proses yang terlibat dalam rancangan pembangunan di Malaysia serta menghargai peranan yang dimainkan oleh UPE. Sejajar dengan komitmen kami untuk menjadi pusat kecemerlangan dalam perancangan ekonomi, kami berusaha gigih untuk memastikan maklumat terkini dipaparkan di Laman web ini serta sentiasa meningkatkan kualitinya. Kami sangat mengalu-alukan pandangan anda mengenai kualiti dan tahap kegunaan Laman web UPE. Anda dijemput untuk menjadi tetamu dan melayari Laman web kami.
Dato' Nik Azman bin Nik Abdul Majid
Ketua Pengarah
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri