-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

 3.1 Getah
        3.1.1  Sejarah [1930 - 2009] [pdf,32kb] [xls,50kb]   
        3.1.2  Kini [2010 - Semasa] [pdf,19.4kb] [xls,39.0kb]   
 3.2 Kelapa Sawit
        3.2.1  Sejarah [1959 - 2009] [pdf,29kb] [xls,39kb]   
        3.2.2  Kini [2010 - Semasa] [pdf,17.3kb] [xls,41.0kb]   
 3.3 Koko
        3.3.1  Sejarah [1968 - 2009] [pdf,26kb] [xls,38kb]   
        3.3.2  Kini [2010 - Semasa] [pdf,17.0kb] [xls,33.5kb]   
 3.4 Perhutanan dan Pembalakan
      3.4.1 Sejarah [1947 - 2009] [pdf,165.7kb] [xls,41.0kb]   
      3.4.2 Kini [2010 - Semasa] [pdf,165.7kb] [xls,41.0kb]   
 3.5 Pengeluaran Hasil Pertanian Terpilih
      3.5.1 Sejarah [2000 - 2009] [pdf,11kb] [xls,28kb]   
      3.5.2 Kini [2010 - Semasa] [pdf,11kb] [xls,28kb]   

 

Maklumat Lanjut

Seksyen Ekonomi Makro
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
Blok B5 Tingkat 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya

Emel : webmaster@epu.gov.my