6.1 Mata wang dalam Pusingan mengikut Pecahan
     6.1.1 Tahunan dan Bulanan (Buletin Perangkaan Bulanan (MSB)) – 1.2
6.2 Agregat Kewangan: M1, M2 dan M3
    6.2.1 Tahunan dan Bulanan (Buletin Perangkaan Bulanan (MSB)) – 1.3
6.3 Pinjaman Mengikut Tujuan dan Sektor: Sistem Perbankan
     6.3.1 Sistem Perbankan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Tujuan (Buletin Perangkaan Bulanan (MSB)) – 1.19
     6.3.2 Sistem Perbankan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor (Buletin Perangkaan Bulanan (MSB)) – 1.20
6.4 Pinjaman Tak Berbayar / Pinjaman Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai
     6.4.1 Sistem Perbankan (Buletin Perangkaan Bulanan (MSB)) – 1.21
     6.4.2 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam (Buletin Perangkaan Bulanan (MSB)) – 1.21.2
     6.4.3 Bank-bank Saudagar/Pelaburan (Buletin Perangkaan Bulanan (MSB)) – 1.21.3
6.5 Kadar Faedah
     6.5.1 Institusi Perbankan (Buletin Perangkaan Bulanan (MSB)) – 2.1
     6.5.2 Bil Perbendaharaan dan Bil Bank Negara (Buletin Perangkaan Bulanan (MSB)) – 2.4
6.6 Kadar Pertukaran: Ringgit Malaysia (Buletin Perangkaan Bulanan (MSB)) – 2.6
6.7 Bursa Malaysia (Buletin Perangkaan Bulanan (MSB)) – 2.12

Maklumat Untuk Dihubungi :

Bahagian Ekonomi Makro
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
Aras 4, Setia Perdana 5, Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya