-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Data Ekonomi
Pertumbuhan Tahunan,
% (sekiranya tidak dinyatakan)
2014 2015 2016
Keluaran Dalam Negeri Kasar Sebenar (KDNK) 6.0 5.0 4.01
Kadar Pengangguran, % 2.9 3.1 3.42
BOP Baki Akaun Semasa, % ke atas PNK 4.5  3.1 0.61
Eksport Dagangan 6.4 1.9 0.34
Import Dagangan 5.3 0.4 0.44
Indeks Harga Pengguna 3.2 2.1 1.53
Rizab Antarabangsa BNM, RM billion (bersih) 405.5 409.1 391.95

Keluaran Data Mingguan -Terkini (19 - 23 Sept 2016)
Arkib

PAUTAN AGENSI