-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

MPB
RMK11
Data Ekonomi
Pertumbuhan Tahunan,
% (sekiranya tidak dinyatakan)
2015 2016 2017
Keluaran Dalam Negeri Kasar Sebenar (KDNK) 5.0 4.2 5.61
Kadar Pengangguran, % 3.1 3.4 3.42
BOP Baki Akaun Semasa, % ke atas PNK 3.1 2.4 1.71
Eksport Dagangan 1.6 1.1 20.63
Import Dagangan 0.4 1.9 24.73
Indeks Harga Pengguna 2.1 2.1 4.43
Rizab Antarabangsa BNM, RM billion (bersih) 409.1 423.9 433.34
Nota : 1S1 2017  2Mac 2017  3Apr 2017  4Pada 31 Mei 2017

Keluaran Data Mingguan -Terkini (15 Mei - 19 Mei 2017) | Arkib
PAUTAN AGENSI


        1akses    anm    help    HRMIS     bajet