Harga Harga

10.1 Indeks Harga Pengguna
        10.1 Indeks Harga Pengguna    
                 10.1.1 Sejarah [1967 - 2005]  [pdf,20.8kb]  [xls,107.5kb]   
                 10.1.2 Kini [2010 - Semasa]    
                                   10.1.2.1 Tahunan [pdf,30.7kb] [xls,57.5kb]   
                                   10.1.2.2 Bulanan [pdf,107.5 kb] [xls,50.0kb]
10.2 Indeks Harga Pengeluar
        10.2.1 Domestik    
                    10.2.1.1 Sejarah [1973 - 2005] [pdf,20kb] [xls,50kb]   
                    10.2.1.2 Kini [2005 - Semasa]    
                                   10.2.1.2.1 Tahunan [pdf,28.6kb] [xls,57.5kb]   
                                   10.2.1.2.2 Bulanan [pdf,88.0kb] [xls,47.5kb]   
        10.2.2 Tempatan    
                    10.2.2.1 Sejarah [1973 - 2005] [pdf,88kb] [xls,56kb]   
                    10.2.2.2 Kini [2005 - Semasa]    
                                   10.2.2.2.1 Tahunan [pdf,27.1kb] [xls,57.0kb]   
                                   10.2.2.2.2 Bulanan [pdf,81.9kb] [xls,46.0kb]   
        10.2.3 Import    
                   10.2.3.1 Sejarah [1973 - 2005] [pdf,88kb] [xls,55kb]   
                   10.2.3.2 Kini [2005 - Semasa]    
                                  10.2.3.2.1 Tahunan [pdf,28.3kb] [xls,58.0kb]   
                                  10.2.3.2.2 Bulanan [pdf,87.4kb] [xls,46.5kb]   
10.3 Harga Purata Komoditi Terpilih
        10.3.1 Tahun [2000 - 2009] [pdf,10kb] [xls,29kb]   
10.4 Harga Minyak Mentah Sedunia
        10.4.1 Tahun [1984 - 1999] [pdf,13kb] [xls,265kb]   
        10.4.2 Tahun [2000 - 2010] [pdf,12kb] [xls,22kb]   

 

divider

bullet Maklumat Untuk Dihubungi

 

Seksyen Ekonomi Makro
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
Blok B5 Tingkat 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya

Emel : webmaster@epu.gov.my


divider

NOTA :
Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader  yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini : Dapatkan Adobe Reader

| Tarikh Kemaskini 12/11/2015