PENGUMUMAN

1 2 3 4
 • SKIM LATIHAN 1MALAYSIA-MALAYSIA AIRLINES

  Assalamualaikum & Salam 1Malaysia,

  Untuk makluman, Malaysia Airlines System Berhad (MAS) akan mengadakan temuduga terbuka seperti ketetapan berikut:-

  Tarikh temuduga : 22 Januari 2015 (Khamis)
  Masa : 7.00 pagi - 8.30 pagi
  Tempat Temuduga : Rafflessia Seminar Room, Level 1, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000, W.P. Labuan

  Klik di sini untuk maklumat lanjut.

 • GARIS PANDUAN PENYEDIAAN RANCANGAN MALAYSIA KESEBELAS, 2016-2020

  Memaklumkan prospek ekonomi dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesebelas, 2016-2020 (RMKe-11)

  Menggariskan teras strategik RMKe-11 ke arah mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020

  Klik di sini - Garis Panduan Penyediaan RMKe-11

  Klik di sini - Slaid Pembentangan Garis Panduan Penyediaan RMKe-11

 • PENYEDIAAN RANCANGAN MALAYSIA KESEBELAS, 2016-2020

  Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11), 2016-2020, merupakan fasa terakhir perancangan lima tahun negara sebelum Malaysia mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Ia akan memberi penekanan kepada pengukuhan pembangunan inklusif, peningkatan kesejahteraan rakyat, mencapai pertumbuhan ekonomi yang mampan dan mengenal pasti sumber pertumbuhan baru. Cadangan dan pandangan anda amatlah dialu-alukan dan boleh dikemukakan melalui laman sesawang ini.
 • PENGEMASKINIAN GARIS PANDUAN PEROLEHAN HARTANAH, UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI (BERKUAT KUASA MULAI 1 MAC 2014)

  Dimaklumkan bahawa Garis Panduan Perolehan Hartanah, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri telah dikemas kini bagi menguatkuasakan had nilai minimum RM1 juta bagi perolehan hartanah oleh kepentingan asing selaras dengan pengumuman Bajet 2014. Garis Panduan yang terkini akan berkuat kuasa mulai 1 Mac 2014. Anda boleh memuat turun Garis Panduan yang terkini di sini.

 

   PETIKAN EKONOMI

Pertumbuhan Tahunan,
% (sekiranya tidak dinyatakan)
2011 2012 2013 2014
Keluaran Dalam Negeri Kasar Sebenar (KDNK) 5.2 5.6 4.7 5.61
Kadar Pengangguran, % 3.1 3.0 3.1 2.72
BOP Baki Akaun Semasa, % ke atas PNK 11.9 6.3 3.9  2.91
Eksport Dagangan 9.2 0.7 2.4 6.83
Import Dagangan 8.5 5.8 7.0 5.43
Indeks Harga Pengguna 3.2 1.6 2.1 3.04
Rizab Antarabangsa BNM, RM billion 423.3 427.2 441.9 394.15
Nota: 1 Suku Ketiga 2014  2 Okt 2014
          3 Jan-Nov 2014  4 Nov 2014
          5 Pada 15 Dis 2014  
   
Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia dan BNM
 
STATISTIK SISTEM ATAS TALIAN
(NOVEMBER 2014)

 
  Sistem %
Hit
  Sistem Pemantauan Inisiatif (SPI)
30 3
 

oriDB
User Rate Us Survey

50 5
  Cadangan, Aduan & Maklumbalas
20 2

 
Bulan Sebelumnya »

 

 

Poll UNDIAN
Helpdesk projek pembangunan HELPDESK PROJEK PEMBANGUNAN
FMS SISTEM CADANGAN, ADUAN & MAKLUMBALAS
Penerbitan terkini PENERBITAN TERKINI
SL1M SKIM LATIHAN 1MALAYSIA
Pencapaian piagam pelanggan PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
Tender dan sebutharga TENDER & SEBUTHARGA
Media Gallery GALERI MEDIA

 

Petunjuk Ekonomi Terkini
icon bulletPetunjuk Penggunaan
icon bulletPetunjuk Pelaburan
icon bulletPetunjuk Pengeluaran
icon bulletSektor Luaran
[ lagi ]  
Pendapatan & Kemiskinan Isi Rumah
icon bullet Statistik Siri Masa Pengagihan Pendapatan dan Kemiskinan, 1970-2012
icon bullet Risalah 'Perangkaan Pendapatan & Kemiskinan Isi Rumah Sepintas Lalu, 2009 & 2012
          Jaringan Keselamatan Sosial
          icon bulletE-Kasih
  icon bulletJabatan Kebajikan Masyarakat
 
          Penerbitan Statistik Ekonomi Secara Berkala
          icon bullet Populasi & Tenaga Buruh
          icon bullet Akaun Negara
          icon bullet Statistik Produk Pertanian Utama
          icon bullet Petunjuk Pengeluaran Industri                     [ lagi ]
         
          Perangkaan Ekonomi Malaysia
          icon bullet Perangkaan Ekonomi Malaysia 2012           [ lagi ]