No. Title Presenter Date
1 Penjadualan Semula Pelaksanaan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 Dato' Sri Mustapa Mohamed 05 October 2020
2 ‘Malaysia Mudah’ Mengurangkan Beban Peraturan Tidak Perlu Dan Birokrasi Bagi Membantu Syarikat Dan Perniagaan Dato' Sri Mustapa Bin Mohamed 21 July 2020
3 Majlis Memakmurkan Bumiputera Ditubuhkan, Teraju Diperkasa Dato' Sri Mustapa Bin Mohamed 14 July 2020
4 Kenyataan Media : Dapatan Kajian Semula Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) 2019 Malaysia Dato' Sri Mustapa Bin Mohamed 10 July 2020
5 Siaran Media Arahan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia dan Watikah Pelantikan Pesuruhjaya Banci 2020 Unit Komunikasi Korporat, MEA 17 February 2020
6 Siaran Media Lawatan Kerja Menteri Hal Ehwal Ekonomi ke Negeri Terengganu Unit Komunikasi Korporat, MEA 14 February 2020
7 Kenyataan Media Prestasi Ekonomi Suku Keempat 2019 Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali 13 February 2020
8 Siaran Media Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Bil.2 2020 Urusetia, Majlis Tindakan Ekonomi (EAC) 11 February 2020
9 Kenyataan Media Novel Coronavirus dan Kesan kepada Ekonomi Malaysia Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali 02 February 2020
10 Press Release Working Visit to Japan MEDIA Office of the Minister of Economic Affairs 31 January 2020