No. Title Published Date Closing Date
1 Perolehan Pembaharuan Lesen dan Penyelenggaraan Peralatan Keselamatan Rangkaian di Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (UPE,JPM) 27/08/2020 03/09/2020
2 Perolehan Pembaharuan Lesen dan Penyelenggaraan Peralatan Big Mail Transfer (BMT) di Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (UPE,JPM) 27/08/2020 03/09/2020
3 Perolehan Pengukuhan Prasarana ICT du Unit Perancang Ekonomi (UPE,JPM) 26/08/2020 02/09/2020
4 Perolehan Bekalan Pejabat Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Di Unit Perancang Ekonomi 07/08/2020 28/08/2020
5 Perolehan Bekalan Pejabat Bagi Tempoh Dua (2) Tahun di Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA/TENDER/01/2019) 11/02/2020 03/03/2020
6 Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan Bagi Peralatan ICT Kementerian Hal Ehwal Ekonomi 13/01/2020 17/01/2020
7 Perolehan Pembekalan dan Penghantaran Toner / Cartridge Mesin Pencetak / Faks di Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA/TENDER/05/2019) 28/11/2019 19/12/2019
8 Perolehan Bagi Pengukuhan Pusat Data Di Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEATENDER022019) 10/07/2019 02/08/2019
9 Tender Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Prasarana ICT Di Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEATENDER012019) 09/07/2019 30/07/2019
10 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Membekal, Mereka Bentuk, Membangun, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Portal Rasmi Kementerian Hal Ehwal Ekonomi Di Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEASH052019) 12/07/2019 23/07/2019
11 Perolehan Bagi Perkhidmatan Sewaan 20 Unit Mesin Penapis Air Dan 5 Unit Mesin Penapis Udara (MEASH062019) 09/07/2019 16/07/2019
12 Perolehan Bagi Membekal, Menghantar, Memasang Menguji Dan Mentauliah Tiga (3) Unit Komputer Riba Dan Perisian Untuk Kajian Productivity And Investment Climate Survey Siri Ke-3 (PICS3) Di Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA/SHB/03/2019) 09/07/2019 12/07/2019
13 Kajian Rangka Kerja Dasar Negara Mengenai Revolusi Perindustrian Keempat (4IR) 06/05/2019 04/06/2019