8.1 Principal Statistics Of External Trade
     8.1.1 Yearly [1970 - current] Format (.xls)  
     8.1.2 Monthly [1970 - current] Format (.xls)  
8.2 Malaysia's Exports By SITC 3 Digits
     8.2.1 Yearly Format (.xls)  
     8.2.2 Monthly Format (.xls)  
8.3 Malaysia's Imports By SITC 3 Digits
     8.3.1 Yearly Format (.xls)  
     8.3.2 Monthly Format (.xls)  
8.4 Exports By Major Destination
     8.4.1 Yearly Format (.xls)  
     8.4.2 Monthly Format (.xls)  
8.5 Imports By Major Sources
     8.5.1 Yearly Format (.xls)  
     8.5.2 Monthly Format (.xls)  
8.6 Gross Exports Of Manufactured Goods
     8.6.1 Yearly Format (.xls)  
     8.6.2 Monthly Format (.xls)  
8.7 Imports By End Use & Broad Economic Categories (BEC)
     8.7.1 Yearly Format (.xls)  
     8.7.2 Monthly Format (.xls)  

Maklumat Untuk Dihubungi :

Bahagian Ekonomi Makro
Unit Perancang Ekonomi

Jabatan Perdana Menteri
Aras 4, Setia Perdana 5, Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya