3.1 Rubber    
   3.1.1 Historical [1930 - 2009] Format (.pdf) Format (.xls)
   3.1.2 Present [2010 - Current] Format (.pdf) Format (.xls)
 3.2 Oil Palm    
   3.2.1 Historical [1959 - 2009] Format (.pdf) Format (.xls)
   3.2.2 Present [2010 - Current] Format (.pdf) Format (.xls)
 3.3 Cocoa    
   3.3.1 Historical [1968 - 1999] Format (.pdf) Format (.xls)
   3.3.2 Present [2010 - Current] Format (.pdf) Format (.xls)
 3.4 Forestry and Logging    
   3.4.1 Historical [1947 - 2009] Format (.pdf) Format (.xls)
   3.4.2 Present [2010 - Current] Format (.pdf) Format (.xls)
 3.5 Production of Selected Agriculture Products    
   3.5.1 Historical [2000 - 2009] Format (.pdf) Format (.xls)
   3.5.2 Present [2010 - Current] Format (.pdf) Format (.xls)

Contact Details :

Bahagian Pertanian
Unit Perancang Ekonomi

Jabatan Perdana Menteri
Aras 4, Setia Perdana 5, Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya