Kota Iskandar, 14 November 2021 - Roadshow Pasca Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12) bersama Kerajaan Negeri Johor