Carta Organisasi

Unit Integriti

Hubungi Kami:
Ketua Unit
Unit Integriti
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
Aras -2, Setia Perdana 5, Kompleks Setia Perdana
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 W.P Putrajaya
No. Tel. : 03-88725884

Fungsi Unit Integriti

Berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2013, Unit Integriti bertanggungjawab untuk melaksanakan enam (6) fungsi teras seperti berikut:

 • Tadbir Urus
  Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan;
 • Pengukuhan Integriti
  Untuk menyemai, menginstitusikan dan membudayakan integriti dalam organisasi;
 • Pengesanan dan Pengesahan
  1. Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku sertapelanggaran tatakelakuan serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil; dan
  2. Melaporkan perlakuan jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab; 
 • Pengurusan Aduan
  Menerima dan menguruskan semua aduan mengenai salah laku serta pelanggaran tatakelakuan dalam organisasi;
 • Pematuhan
  Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa; dan
 • Tatatertib
  Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib
 • Mengesan dan mengambil tindakan ke atas sebarang aduan salah laku serta pelanggaran tatakelakuan dan etika dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh laporan awal diterima.
 • Kes tatatertib biasa diselesaikan dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh wujud kes prima facie
 • Maklumat dan identiti pemberi maklumat akan dirahsiakan mengikut undang-undang yang berkuatkuasa.