Carta Organisasi:
Sekretariat Majlis Tindakan Ekonomi.pdf

Hubungi Kami:
Pengarah
Sekretariat Majlis Tindakan Ekonomi
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
Aras 9, Menara Prisma, 
No. 26, Persiaran Perdana Presint 3 
62675 Putrajaya

No Tel : 03-90802063 / 03-90802070

Majlis Tindakan Ekonomi (EAC) telah ditubuhkan pada 11 Mac 2020 sebagai badan penasihat ekonomi tertinggi kepada Kerajaan. EAC berperanan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampan, menggalakkan pelaburan swasta dan menentukan pembangunan sosioekonomi yang inklusif demi kesejahteraan rakyat.

Sekretariat EAC terletak di bawah Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri bagi membantu urusan keurusetiaan di semua peringkat Mesyuarat EAC serta memantau dan melaporkan kemajuan perlaksanaan keputusan-keputusan yang telah dibuat dalam mesyuarat EAC. Ia diketuai oleh seorang Pengarah Eksekutif.

Sekretariat EAC bertanggungjawab ke atas penyimpanan rekod dan dokumen bahan pembentangan, minit dan lain-lain bahan yang berkaitan dengan Mesyuarat EAC dengan selamat dan sistematik.

Objektif

Menjalankan tugas sebagai Urus Setia kepada Majlis Tindakan Ekonomi. Mengurus dan menyelaras penyediaan Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi mengikut garis panduan yang telah ditetapkan dalam Terma Rujukan.

Fungsi

  • Urus Setia Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi,
  • Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif (EXCO) Majlis Tindakan Ekonomi
  • Urus Setia Jawatankuasa Kerja EXCO Majlis Tindakan Ekonomi