Carta Organisasi:
Unit Statistik

Hubungi Kami:
Ketua Unit
Unit Statistik
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
Aras 4,  Setia Perdana 5, Kompleks Setia Perdana
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 W.P Putrajaya
No. Tel.  : 03-88725275
Faks : 03-88883961

Latar Belakang

Objektif

Penubuhan Unit Statistik adalah bertujuan untuk membantu Unit Perancang Ekonomi (UPE) dalam menyedia statistik yang boleh dipercayai, relevan dan bertepatan masa bagi membantu kerajaan menggubal dasar dan membuat perancangan pembangunan ekonomi dan sosial. Bertanggungjawab sebagai liaison di antara UPE dan Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) mengenai keperluan data, selaras dengan dasar penyebaran data DOSM.

Fungsi Utama

  • Menyelaras dan menyedia perangkaan yang relevan dan bertepatan masa untuk keperluan pengguna;
  • Bertanggungjawab sebagai liaison antara bahagian-bahagian di UPE dengan Jabatan Perangkaan Malaysia dan lain-lain agensi pembekal data; dan
  • Memberi khidmat nasihat berkaitan perkara teknikal serta penggunaan statistik secara umum kepada bahagian-bahagian di UPE.