8.1 Perangkaan Utama Perdagangan Luar Negeri
     8.1.1 Tahun [1970 - semasa] Format (.xls)  
     8.1.2 Bulanan [1970 - semasa] Format (.xls)  
8.2 Eksport Malaysia Mengikut SITC 3 Digit
     8.2.1 Tahunan Format (.xls)  
     8.2.2 Bulanan Format (.xls)  
8.3 Import Malaysia Mengikut SITC 3 Digit
     8.3.1 Tahunan Format (.xls)  
     8.3.2 Bulanan Format (.xls)  
8.4 Eksport Mengikut Negara Destinasi
     8.4.1 Tahunan Format (.xls)  
     8.4.2 Bulanan Format (.xls)  
8.5 Import Mengikut Negara Asal
     8.5.1 Tahunan Format (.xls)  
     8.5.2 Bulanan Format (.xls)  
8.6 Eksport Kasar Barangan Perkilangan
     8.6.1 Tahunan Format (.xls)  
     8.6.2 Bulanan Format (.xls)  
8.7 Import Mengikut Penggunaan Akhir & Kategori Ekonomi Umum
     8.7.1 Tahunan Format (.xls)  
     8.7.2 Bulanan Format (.xls)  

Maklumat Untuk Dihubungi :

Bahagian Ekonomi Makro
Unit Perancang Ekonomi

Jabatan Perdana Menteri
Aras 4, Setia Perdana 5, Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya