11.1 Indeks Kualiti Hidup Malaysia (MQLI)    

     11.1.1 Indeks Kualiti Penghidupan Malaysia 1990 = 100

                (Pengiraan Terkini meliputi tempoh 1990 - 2007)

Format (.pdf) Format (.xls)
11.2 Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia (MWI)    
     11.2.1 Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia, 2000=100 Format (.pdf) Format (.xls)

Maklumat Untuk Dihubungi :

Bahagian Ekonomi Makro
Unit Perancang Ekonomi

Jabatan Perdana Menteri
Aras 4, Setia Perdana 5, Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya