13.1 Pengeluaran Dalam Negeri Kasar (% pertumbuhan)
     13.1.1 Tahun [1980 - 2020] Format (.pdf) Format (.xls)
13.2 Inflasi
     13.2.1 Tahun [1980 - 2020] Format (.pdf) Format (.xls)
13.3 Perdagangan Dunia
     13.3.1 Tahun [1980 - 2020] Format (.pdf) Format (.xls)

Maklumat Untuk Dihubungi :

Bahagian Ekonomi Makro
Unit Perancang Ekonomi

Jabatan Perdana Menteri
Aras 4, Setia Perdana 5, Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya