3.1 Getah    
   3.1.1 Sejarah [1930 - 2009] Format (.pdf) Format (.xls)
   3.1.2 Kini [2010 - Semasa] Format (.pdf) Format (.xls)
 3.2 Kelapa Sawit    
   3.2.1 Sejarah [1959 - 2009] Format (.pdf) Format (.xls)
   3.2.2 Kini [2010 - Semasa] Format (.pdf) Format (.xls)
 3.3 Koko    
   3.3.1 Sejarah [1968 - 2009] Format (.pdf) Format (.xls)
   3.3.2 Kini [2010 - Semasa] Format (.pdf) Format (.xls)
 3.4 Perhutanan dan Pembalakan    
   3.4.1 Sejarah [1947 - 2009] Format (.pdf) Format (.xls)
   3.4.2 Kini [2010 - Semasa] Format (.pdf) Format (.xls)
 3.5 Pengeluaran Hasil Pertanian Terpilih    
   3.5.1 Sejarah [2000 - 2009] Format (.pdf) Format (.xls)
   3.5.2 Kini [2010 - Semasa] Format (.pdf) Format (.xls)

Maklumat untuk dihubungi :

Bahagian Pertanian
Unit Perancang Ekonomi

Jabatan Perdana Menteri
Aras 4, Setia Perdana 5, Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya