Bil Tajuk Penyampai Lokasi Tarikh
1 Kick Off Conference Of The Twelfth Malaysia Plan 2021-2025 YB Dato' Seri Mohamed Azmin Ali IOI Marriot Putrajaya, Hotel 01 Julai 2019
2 Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Tahun 2018 Kementerian Hal Ehwal Ekonomi Dan Agensi Di Bawahnya YB Dato' Seri Mohamed Azmin Ali Movenpick Hotel & Convention Centre 02 Mei 2019
3 Wacana "Ministerial Talk Series" YB Dato' Seri Mohamed Azmin Ali Universiti Malaysia Kelantan (UMK), Kelantan 07 Mac 2019
4 Perutusan Tahun Baru 2019 YB Dato' Seri Mohamed Azmin Ali Kementerian Hal Ehwal Ekonomi 31 Disember 2018
5 Anti-Corruption Summit 2018 "Good Governance and Integrity for Sustainable Business Growth" YB Dato' Seri Mohamed Azmin Ali Grand Mahkota Ball Room, Hotel Istana Kuala Lumpur 30 Disember 2018
6 Penggulungan Perbahasan Belanjawan 2019 Di Peringkat Dasar Dr. Radzi Jidin Dewan Negara, Parlimen Malaysia 17 Disember 2018
7 Kajian Separuh Penggal RMKe-11 : Keutamaan dan Penekanan Baharu YB Dato' Seri Mohamed Azmin Ali Dewan Negara 03 Disember 2018
8 Sidang Kemuncak Integriti dan Tadbir Urus Negeri Johor 2018 "Nilai Integriti dan Tadbir Urus di Alaf Ke-21" YB Dato' Seri Mohamed Azmin Ali Hotel Puteri Pacific, Johor Bahru 15 November 2018
9 Penggulungan Usul Kajian Separuh Penggal, Rancangan Malaysia Ke-11 YB Dato' Seri Mohamed Azmin Ali 01 November 2018
10 Belt and Road Initiative (BRI) and Southeast Asia by CIMB ASEAN Research Institute (CARI) and LSE IDEA and ASEAN Roundtable Series Panel Discussion YB Dato' Seri Mohamed Azmin Ali CIMB Auditorium Menara CIMB 30 Oktober 2018